Antrasit

Antrasit

 

Peletlenmiş Aktif Karbonumuz kömür, odun ve hindistan cevizi kabuğundan yüksek sıcaklıkta buhar aktivasyonu ile üretilir ve sıkı kalite kontrol altında uygun bağlayıcılarla üretilir. Peletlenmiş karbon düşük kül içeriğine, geniş yüzey alanına, yüksek mekanik mukavemete, geniş gözenek hacmine ve kimyasal stabiliteye sahiptir.

 

Kategoriler:

Açıklama

Antrasit, oldukça parlak olan sert, kompakt bir mineral kömür çeşididir. Bitümlü ve linyit kömürü de dahil olmak üzere tüm kömür türleri arasında en yüksek karbon içeriğine, en az safsızlığa ve en yüksek kalorifik içeriğe sahiptir. Antrasit, karbon içeriğinin %92,1 ila %98 arasında değiştiği en metamorfize kömür türüdür. Bu terim, tutuşma noktalarının altında ısıtıldıklarında katran veya diğer hidrokarbon buharları çıkarmayan kömür çeşitlerine uygulanır. Antrasit zor tutuşur ve kısa, mavi ve dumansız bir alevle yanar. Antrasit, esas olarak enerji üretiminde kullanılan standart sınıf olarak kategorize edilir. En uygun ve kaliteli antrasit için bizimle iletişime geçiniz.

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () { var acc = document.getElementsByClassName('f_accordion'); var i; for (i = 0; i < acc.length; i++) { acc[i].addEventListener('click', function () { this.classList.toggle('active'); var panel = this.nextElementSibling; if (panel.style.maxHeight) { panel.style.maxHeight = null; } else { panel.style.maxHeight = panel.scrollHeight + 'px'; } }); } });