• Home |
 • Su ve Atık Su Arıtma

Su ve Atık Su Arıtma

Su ve Atık Su Arıtma

Aktif karbon, endüstriyel ve kentsel atık sulardan, kirlenmiş yeraltı ve yerüstü sularından çok çeşitli kirleticilerin giderilmesinde etkili ve uygun maliyetli bir çözümdür.

 

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), aktif karbon ile adsorpsiyonu, yüzey suyundaki birçok kirleticinin giderilmesi için mevcut en iyi teknoloji olarak görmektedir. Aktif karbon aşağıdakilerin giderilmesine yardımcı olur:

 

 • İstenmeyen tat, koku veya renge neden olan bileşikler
 • Çürüyen bitkilerden kaynaklanan organik maddeler ve doğal olarak oluşan diğer kirleticiler
 • Klor ve alternatif dezenfektanlarla bağlantılı dezenfeksiyon yan ürünleri (DBP’ler)
 • Mikrosistin-LR, silindrospermopsin ve anatoksin-A gibi alg toksinleri ve siyanotoksinler
 • Hormonal sistemleri olumsuz etkileyebilen endokrin bozucu bileşikler
 • Farmasötik ve kişisel bakım ürünleri (PPCP’ler) kontaminasyonu
 • PFOS/PFOA
 • Pestisitler
 • Ağır metaller

 

Değişik uygulamalar için farklı aktif karbon türleri kullanılır

 

 • GRANÜL AKTİF KARBON, suyu klorsuzlaştırır, organik maddeleri adsorbe eder ve kimyasalları azaltan bir ortam oluşturur
 • GRANÜL AKTİF KARBON, Gümüş tuzları emdirilmiş  bakteri üremesini engeller
 • PELLET AKTİF KARBON, kimyasalları etkili bir şekilde klordan arındırır ve giderir
 • TOZ AKTİF KARBON, eser sentetik kimyasalları ve tat ve kokuya neden olan kimyasalları ortadan kaldırmak ve kimyasal dökülmeler veya alg çiçeklenmeleri için kullanılır

 

PROSES SUYU ARITIMI

 

Endüstriyel işlemenin bir parçası olarak kullanılan proses suyu, hem meyve suyu içeceklerine eklenen ve tüketilen gibi içme suyunu hem de atılan veya geri dönüştürülen yıkama suyu gibi suyu içerir. Aktif karbonumuz, birçok farklı proses suyu ihtiyacını en iyi şekilde karşılamak için çeşitli formlarda, boyutlarda ve emprenyelerde mevcuttur.

 

ATIK SU ARITIMI

 

Atık su, endüstriyel işlemlerden, tarımsal kimyasal kullanımından ve çöp sahası sızıntı suyundan kaynaklanan yüksek oranda kirlenmiş suyun yanı sıra konutların yüzey akışını da içerir. Atık su arıtma tesisleri, suyu göllere, nehirlere veya okyanuslara bırakmadan önce kabul edilebilir sınırlara kadar arıtmalıdır.

 

Atık suda birçok farklı oranda bulunan belirli kirleticileri hedef alan çeşitli aktif karbon formülasyonları ve ekipmanları sunuyoruz:

 

 • Çözünmüş organik maddeler ve mikro kirleticiler
 • Ağır metaller
 • Hidrokarbonlar
 • Pestisitler
 • Çözücüler
 • Klorlu hidrokarbonlar

 

İÇME SUYU ARITIMI

 

Aktif karbon adsorpsiyonu, hem belediye arıtma tesislerinde hem de ev filtre sistemlerinde içme suyundaki yabancı maddelerin giderilmesi için en iyi ve en yaygın arıtma yöntemlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

 

Granül aktif karbon, suyun içinden geçtiği bir filtre yatağında veya ortamda kullanılabilir veya toz aktif karbon arıtma hattına beslenebilir ve su arıtımında bulunan diğer katı maddelerle birlikte uzaklaştırılabilir.

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () { var acc = document.getElementsByClassName('f_accordion'); var i; for (i = 0; i < acc.length; i++) { acc[i].addEventListener('click', function () { this.classList.toggle('active'); var panel = this.nextElementSibling; if (panel.style.maxHeight) { panel.style.maxHeight = null; } else { panel.style.maxHeight = panel.scrollHeight + 'px'; } }); } });