• Home |
  • Atık Su Tesislerinde Aktif Karbon Kullanımı

Atık Su Tesislerinde Aktif Karbon Kullanımı

Atık su arıtma süreçleri, çevresel koruma ve suyun tekrar kullanılabilir hale getirilmesi amacıyla büyük öneme sahiptir. Geleneksel arıtma yöntemlerinin yanı sıra, özellikle endüstriyel atıkların arıtılmasında bazı kontaminantları etkili bir şekilde gidermek için aktif karbon (AK) teknolojisi yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

 

Aktif Karbonun Tanımı

 

Aktif karbon, yüzey alanı oldukça geniş olan, gözenekli bir yapıya sahip karbondur. Bu geniş yüzey, aktif karbonun birçok farklı maddenin üzerine adsorpsiyon yapmasını sağlar. Kömür, odun, kabuk veya hindistancevizi kabuğu gibi organik malzemelerin kontrollü oksidasyonuyla üretilir.

 

Aktif Karbonun Atık Su Arıtımındaki Yeri

 

  1. Organik Madde Giderimi: AK, rengin, koku ve tat maddelerinin giderilmesinde oldukça etkilidir. Özellikle endüstriyel atıklarda bulunan fenol, benzen ve türevleri gibi organik bileşikler AK ile etkili bir şekilde adsorplanabilir.
  2. Ağır Metal Giderimi: AK, ağır metallerin adsorpsiyonunda da etkilidir. Özellikle kurşun, kadmiyum, cinko gibi metallerin atık sularından giderilmesinde kullanılır.
  3. Mikro Kirleticilerin Giderimi: Endokrin bozucu bileşikler, ilaçlar ve hormonlar gibi mikro kirleticiler AK ile etkili bir şekilde giderilebilir.

 

Kullanım Şekilleri

 

Aktif karbon, atık su tesislerinde iki ana biçimde kullanılır:

 

  1. Toz Aktif Karbon (TAK): Su içerisine doğrudan karıştırılan ince taneli aktif karbondur. Adsorpsiyon işleminden sonra TAK genellikle sedimentasyon veya filtrasyon ile sudan ayrılır.
  2. Granül Aktif Karbon (GAK): Daha büyük tanelere sahip olan GAK, kolonlarda suyun üzerinden geçirilerek kullanılır. Sürekli olarak yeniden kullanılabilir, ancak belirli bir doygunluğa ulaştığında rejenerasyon gerektirir.

 

Sonuç

 

Aktif karbonun atık su arıtma süreçlerindeki etkinliği, kapsamlı yüzey alanı ve geniş adsorpsiyon kapasitesi sayesinde birçok kontaminantın giderilmesini sağlar. Hem geleneksel arıtma yöntemlerini tamamlayarak hem de bazı spesifik kirleticilerin etkili bir şekilde giderilmesini sağlayarak atık su tesislerinde vazgeçilmez bir role sahiptir. Ancak, kullanımı sırasında dozaj, rejenerasyon sıklığı ve maliyet gibi faktörlerin dikkate alınması gerekmektedir.

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () { var acc = document.getElementsByClassName('f_accordion'); var i; for (i = 0; i < acc.length; i++) { acc[i].addEventListener('click', function () { this.classList.toggle('active'); var panel = this.nextElementSibling; if (panel.style.maxHeight) { panel.style.maxHeight = null; } else { panel.style.maxHeight = panel.scrollHeight + 'px'; } }); } });